Homepage

Op 1 september 1998 hebben een aantal opvangcentra voor niet-gedomesticeerde dieren zich verenigd in VOND. De vereniging behartigt de belangen van de aangesloten opvangcentra en hun dieren.
Ze ondersteunt de centra op het gebied van opvang, verzorging en begeleiding van niet-gedomesticeerde dieren. Ook richt ze zich op overleg met en advies aan organisaties en overheden met betrekking tot opvang. Een voorbeeld daarvan is het project ‘Kwaliteitsprotocol’ waaraan VOND in opdracht van het Ministerie van LNV in november 2006 begonnen is.

Naast een ondersteunende functie presenteert en bewaakt de VOND een gedragscode voor de opvang van niet-gedomesticeerde dieren, om zo een kwaliteitswaarborg te bieden. De VOND-leden zijn gehouden zich te specialiseren naar diersoorten en sturen dieren die niet tot de bij hen prioritaire soorten behoren altijd door naar andere VOND-leden.